• Pokój 43

Albumy

Antonin w przeszłości

grafika Durcknera
Źródło: fotopolska.eu
Źródło: fotopolska.eu
Źródło: fotopolska.eu
Źródło: fotopolska.eu
Źródło: fotopolska.eu
Źródło: fotopolska.eu
Źródło: fotopolska.eu
Pałac książąt Radziwiłłów – dawniej
Pałac książąt Radziwiłłów – dawniej
Pałac i mauzoleum w Antoninie - litografia. Ze zbiorów Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Antonin 1918-37 Zakład fotografji artysty. Ilona, Ostrów Wlkp.
Antonin - kaplica 1918-39  Fotografja Słońce, Ostrów
Pałac książąt Radziwiłłów – dawniej
Trofea mysliwskie w pałacu
Pałac książąt Radziwiłłów – dawniej
60-letni jubileusz małżeński księcia Ferdynanda Radziwiłła i jego małżonki Pelagji z książąt Sapiehów na Antoninie
60-letni jubileusz małżeński księcia Ferdynanda Radziwiłła i jego małżonki Pelagji z książąt Sapiehów na Antoninie – raut
60-letni jubileusz małżeński księcia Ferdynanda Radziwiłła i jego małżonki Pelagji z książąt Sapiehów na Antoninie
Radziwiłłowie
Państwo i służba
Służący Leon Duś
Świadectwo pracy w pałacu
Plany pałacu
Rycina przedstawiająca salę kominkową
Podpis na belce cieśli Carla Grunwale'a
Lido
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Antonin dziś

Pałac książąt Radziwiłłów – dzisiaj
Pałac książąt Radziwiłłów – dzisiaj
Pałac książąt Radziwiłłów – dzisiaj
Pałac książąt Radziwiłłów – dzisiaj
Pałac książąt Radziwiłłów – dzisiaj
Pałac książąt Radziwiłłów – dzisiaj
Pałac książąt Radziwiłłów – dzisiaj
Pałac książąt Radziwiłłów – dzisiaj
Pałac książąt Radziwiłłów – dzisiaj
Pałac książąt Radziwiłłów – dzisiaj
Pałac książąt Radziwiłłów – dzisiaj
51
Pokój 43
Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś
Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś
Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś
Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś, Pałac Książąt Radziwiłłów dziś
Pałac książąt Radziwiłłów – dzisiaj
Pałac książąt Radziwiłłów – dzisiaj
Pałac książąt Radziwiłłów – dzisiaj
Pałac książąt Radziwiłłów – dzisiaj
Pałac książąt Radziwiłłów – dzisiaj
Pałac książąt Radziwiłłów – dzisiaj
Pałac książąt Radziwiłłów – dzisiaj
Pałac książąt Radziwiłłów – dzisiaj
Pałac książąt Radziwiłłów – dzisiaj